Thorénföreläsning 23 mars

Vi har glädjen att inbjuda till Lars Thoréns högtidsföreläsning den 23 mars kl 18.00.

Kerstin Hulter Åsberg:
Vårt märkliga medicinhistoriska museum i Uppsala

Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset ing. 70

Kerstin Hulter Åsberg är specialist i internmedicin och i geriatrik med forskning bl.a. kring stroke. Efter disputation 1986 blev hon docent i internmedicin 1991. År 2009–2014 var hon ordförande i Medicinhistoriska föreningen i Uppsala. Samtidigt tillträdde hon en nyinrättad tjänst som universitetslektor i Medicinsk historia vid Uppsala universitet och startade den första akademiska kursen i medicinhistoria.

Hon är styrelseledamot i Stiftelsen Medicinhistoriska museet i Uppsala och i Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinens historia. 2018 fick hon Region Uppsalas Medicinhistoriska stipendium. Föredraget handlar om vårt medicinhistoriska museum och vägen till några av dess märkliga föremål.

Se föreläsningen på Medicinhistoriska museets Youtube-kanal (öppnas i ny flik): https://youtu.be/TiD8VHl4HSU

Kerstin Hulter Åsberg

Medicinhistoriska museet i Uppsala.