Bli volontär på Medicinhistoriska museet

Verksamheten vid Medicinhistoriska museet är beroende av ideellt arbete och behöver volontärer som på olika sätt kan bidra till att utveckla museet. 

Exempel på ideellt arbete
  • Värdskap vid öppethållande och vid evenemang
  • Dokumentation av föremål och samlingar
  • Guida visningar för grupper

Förutom att göra en insats för verksamheten på museet så ger volontärarbetet också trevlig och meningsfull samvaro. Belöningen är gemenskap, trevliga måltider och intressanta utflykter. 

Är du intresserad?  Kontakta Thérèse Toudert, som gärna berättar mer om volontärarbetet på museet, therese.toudert@surgsci.uu.se