Doktorerna på Drottningholm – en föreläsning med Jan Malmstedt

Vårens sista föreläsning äger rum den 24 april klockan 18 på Medicinhistoriska museet. Då föreläser Jan Malmstedt om Doktorerna på Drottningholm i mitten av 1700-talet. På den tiden var Drottningholm en mötesplats för Sveriges vetenskapliga och medicinska elit. Hit kom bland andra Carl von Linné, som hjälpte drottning Lovisa Ulrika att skapa slottets naturhistoriska museum. Kungligheterna omgav sig med livläkare och livkirurger.
I boken ”Doktorerna på Drottningholm – världsarv med medicinhistoria” skildrar 
Jan Malmstedt livet på Drottningholm med två läkare i centrum, hov- och livläkaren Nils Skragge och livläkaren Sven Anders Hedin. Även andra kända läkare omnämns, bland dem pediatrikens fader Nils Rosén von Rosenstein och kirurgins förkämpe Herman Schützercrantz. Den tidens läkare höll inte alltid så hårt på patientsekretessen, utan de låter oss ta del av sjukdomsbeskrivningar med koppling till lätt igenkännbara personer.

En av de mest spridda sjukdomarna var ”Drottningholmsfrossan”, som man trodde härrörde från dålig luft, uppträngande ur jordens inre. Vad man inte visste, även om några läkare anade ett samband, var att Drottningholmsparken på den tiden var ett enda stort träsk, där malariamyggorna frodades. När Gustav III övertog Drottningholm, började han förvandla träsket till dagens vackra park och till stor del bekämpade malariamyggorna. Men arbetet utfördes av ditkommenderade soldater, och kostade sjukdom och död, ofta skildrat i socknens dödböcker men också av livläkaren Hedin.

Jan Malmstedt är författare och journalist, och har skrivit flera böcker med anknytning till trakterna kring Drottningholm men också med anknytning till medicinhistoria om massmedia och narkotika. Två artiklar i de senaste årgångarna av Svensk Medicinhistorisk Tidskrift sammanfattar det sistnämnd.