Sjuksköterskerollen – från kall till profession

Föreläsning den 27 april kl 18:00 | Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset ing. 70.

Vid terminens sista föreläsning lyssnar vi till Åsa Andersson som berättar om utvecklingen av sjuksköterskeyrket i Sverige.

Föreläsningen kommer att handla om två av de sjuksköterskor som var förgrundsgestalter för utvecklingen av sjuksköterskeyrket i Sverige och deras organisering. Deras strategier skilde sig åt och kan skildras som en utveckling från kall till profession.

Bertha Wellin var en av grundarna till Svensk sjuksköterskeförening 1910 och dess ordförande 1914–1933. Hon spelade stor roll för att sjuksköterskorna skulle få en enhetlig utbildning och för yrkets utveckling. Samtidigt var hon helt emot fackliga krav från föreningens medlemmar och hon avgick därför 1933 då föreningen ombildades till fackförening. Bertha Wellin invaldes som en av de fem första kvinnorna i Sveriges riksdag 1921.

Gerda Höjer var ordförande i Svensk sjuksköterskeförening 1945–1960. Hon arbetade aktivt med såväl sjuksköterskornas utbildning och yrkets utveckling. En kraftfull facklig ledare som lyckades höja sjuksköterskornas löner. Hon var också ordförande i sjuksköterskornas världsorganisation 1947–1953. Även Gerda Höjer blev riksdagsledamot 1948.

Sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Elisabeth Dillners samling, Medicinhistoriska museet
Jul på Akademiska sjukhuset. Elisabet Dillners samling, Medicinhistoriska museet.

Åsa Andersson är leg. sjuksköterska och med. lic. Hon har arbetat med vård av äldre och som strategisk rådgivare på Svensk sjuksköterskeförening och har ett stort intresse för sjuksköterskornas historia. Åsa är medförfattare till böckerna Kamp & kamratskap Sveriges Sjuksköterskeelevers förbund 1946-1986 och Sjuksköterska – Ett jobb för livet.

Åsa Andersson
Åsa Andersson