Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium

Uppsala medicinhistoriska förening nominerar årligen en mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium. Prisceremonin äger rum i samband med föreningens årsmöte.

Mottagare

2023: Urban Örneholm

2022: Bertil Karlmark

2021: Bengt Ekblom

2020: Lars Oreland

2019: Lars-Erik Appelgren

2018: Anders Uppfeldt

2017: Kerstin Hulter Åsberg

2016: Eva Ahlsten

2015: Krister Östlund

2014: Eva Nyström

2013: Henry Johansson

2012: Mats O. Karlsson

2011: Tor-Göran Henriksson

2010: Bo Lindberg

2009: Eva Ahlsten och Leif Åberg

2008: Mats Westman

2007: Irene Sjögren och Lars-Gösta Wiman