Vårens föreläsningar


Alla föreläsningar börjar klockan 18:00 på Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala.

22 februariOm astronomen Anders Celsius och hans strävan efter mätprecision
Föreläsare Bo Sundqvist
Läs mer

22 marsMedicinhistorieskrivningens historia
Föreläsare Urban Josefsson
Läs mer

26 aprilSjuksköterskeutbildningens framväxt och kvinnor blir läkare
Föreläsare Gudrun Nyberg
Läs mer

2 juniVårutflykt
Inbjudan och program skickas ut till föreningsmedlemmar i månadsskiftet april-maj.