Välkommen till oss

Medicinhistoriska föreningen vänder sig till dig som är intresserad av medicin- och vårdhistoria i vid bemärkelse.
Vi anordnar föredrag, utflykter till intressanta historiska platser och ger ut en innehållsrik årsskrift.
Som medlem får du inbjudan till föreningens alla arrangemang och erhåller årsskriften. 

Som student vid något av Uppsalas två universitet  är du välkommen som medlem utan att betala årsavgift så länge universitetsstudierna pågår.  Mejla från din studentmail-adress  till student@uppsalamedhist.se så berättar vi mer.

Välkommen!

Unga sjuksköterskelever på 1920-talet

Vill du bli medlem?


– 
maila då dina kontaktuppgifter, (namn, postadress och telefonnummer) till medlem@uppsalamedhist.se
– och betala samtidigt in årsavgiften, 200 kr, till plusgiro 487 44 20-5. 
Glöm inte ange vem avgiften avser.

Dina kontaktuppgifter sparas i vår medlemsmatrikel och används för att skicka inbjudan till föreningens olika aktiviteter eller när vi behöver nå dig av andra anledningar.

Som medlem deltar du gratis vid alla våra föreläsningar – och som betalande medlem får du dessutom Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift.
Du blir årligen inbjuden att – till självkostnadspris – delta i en dagsutflykt till en medicinhistoriskt intressant plats inte alltför långt från Uppsala.  

Önskar du dessutom Svensk Medicinhistorisk Tidskrift tillkommer ytterligare 200 kronor årligen. 


Åke Bruce berättar om örtagården på Linnés Sävja