Välkommen till oss

Medicinhistoriska föreningen vänder sig till dig som är intresserad av medicin- och vårdhistoria i vid bemärkelse. Vi anordnar föredrag, utflykter till intressanta historiska platser och ger ut en innehållsrik årsskrift. Som medlem får du inbjudan till föreningens alla arrangemang och årsskriften ingår i medlemsavgiften. 

Är du student vid något av Uppsalas två universitet  får du medlemskap utan att betala årsavgift så länge som studierna pågår.  Anmäl dig från din studentmail-adress  till student@uppsalamedhist.se

Unga sjuksköterskelever på 1920-talet

Så här blir du medlem

– maila dina kontaktuppgifter, (namn, postadress och telefonnummer) till medlem@uppsalamedhist.se
– betala samtidigt årsavgiften, 300 kr, till plusgiro 487 44 20-5. 
Kom ihåg att ange vem avgiften avser.

Dina kontaktuppgifter sparas i medlemsmatrikeln och används för att skicka inbjudan till våra aktiviteter eller när vi behöver nå dig av andra anledningar.

Som medlem deltar du gratis vid våra föreläsningar och du får årligen inbjuden att – till självkostnadspris – delta i en dagsutflykt till en medicinhistoriskt intressant plats inte alltför långt från Uppsala.
I medlemsavgiften ingår Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift. Önskar du dessutom Svensk Medicinhistorisk Tidskrift  så tillkommer ytterligare 200 kronor årligen. 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!


Åke Bruce berättar om örtagården på Linnés Sävja