Om oss

Uppsala Medicinhistoriska förening (UMF) bildades 1984 och föreningen är,  tillsammans med Uppsala universitet och Region Uppsala, huvudman för Stiftelsen för ett Medicinhistoriskt museum i Uppsala.

Föreningen anordnar sex medicinhistoriska föreläsningar varje år varav en ges till minne av Medicinhistoriska museets grundare Lars Thorén. Lars Thorén var professor i kirurgi och en av dem som var med och bildade den Medicinhistoriska föreningen 1984. Föreningen inbjuder årligen till en högtidsföreläsning till Lars Thoréns minne. Föreläsning ska ha anknytning till den medicinska utvecklingen i nutid eller historiskt.  

Föreläsningarna äger oftast rum på museet där några av föreningens  medlemmarna även är engagerade, t.ex. som volontärer och guider. 

Föreningen inbjuder årligen till en dagsutflykt till självkostnadspris och ger ut en medicinhistorisk årsskrift. Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift på drygt 200 sidor, är fylld av intressanta artiklar om allehanda medicinhistoriska ämnen. Årsskriften distribueras till medlemmarna i början av varje år.

Kontakt

Postadress

Uppsala Medicinhistoriska Förening
c/o Medicinhistoriska museet
Eva Lagerwalls väg 8
756 43 Uppsala 


Styrelse

Ordförande
Torsten Gordh, torsten.gordh@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 624 48 94

Sekreterare
Kerstin Rollman, kerstin.rollman@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 469 03 87

Skattmästare
Bertil Karlmark, bertil.karlmark@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 522 07 40

Medlemsmatrikel
Anders Uppfeldt, anders.uppfeldt@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 836 15 46

Redaktör årsskriften
Jan Stålhammar, jan.stalhammar@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 578 28 68

Ledamöter
Anna Stenkula, anna.stenkula@uu.se tfn: 070 – 883 80 37
Ing-Marie Munktell, ing-marie.munktell@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 425 05 47
Krister Östlund, krister.ostlund@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 167 92 55
Lena Gunningberg, lena.gunningberg@uppsalamedhist.se tfn: 073 – 987 68 26