Om oss

Uppsala Medicinhistoriska förening (UMF) bildades 1984 och föreningen är,  tillsammans med Uppsala universitet och Region Uppsala, huvudman för Stiftelsen för ett Medicinhistoriskt museum i Uppsala.

Föreningen anordnar sex medicinhistoriska föreläsningar varje år varav en högtidsföreläsning som ges till minne av Medicinhistoriska museets grundare Lars Thorén. Lars Thorén var professor i kirurgi och en av dem som var med och bildade den Medicinhistoriska föreningen 1984. Föreningen inbjuder årligen till en högtidsföreläsning till Lars Thoréns minne. Föreläsning ska ha anknytning till den medicinska utvecklingen i nutid eller historiskt.  

Föreläsningarna äger oftast rum på Uppsala medicinhistoriska museum där några av föreningens  medlemmarna även är engagerade, t.ex. som volontärer och guider. 

Föreningen inbjuder årligen till en dagsutflykt till självkostnadspris och ger ut en medicinhistorisk årsskrift. Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift innehåller runt 200 sidor med medicinhistoriskt intressanta artiklar.

Årsskriften delas ut vid årsmötet och i samband med vårens föreläsningar. Är du medlem i föreningen kan du hämta den på museet. Har du inte möjlighet till det får du den postad till dig innan sommaren.

Kontakt

Postadress

Uppsala Medicinhistoriska Förening
c/o Medicinhistoriska museet
Eva Lagerwalls väg 8
756 43 Uppsala 

Styrelsen representerar ämnesområden som medicin, farmakologi, vårdvetenskap och humaniora. Kontakta gärna någon av personerna nedan om du har idéer om föreningens verksamhet, önskemål och förslag till föreläsningar och utflykter eller om du vill bidra med en artikel i föreningens årsskrift.


Styrelse

Ordförande
Torsten Gordh, torsten.gordh@uppsalamedhist.se tfn: 0706 – 24 48 94

Sekreterare
Kerstin Rollman, kerstin.rollman@uppsalamedhist.se tfn: 0704 – 69 03 87

Skattmästare
Lars Viktorsson, lars.viktorsson@telia.com tfn: 0706 – 66 27 20

Medlemsmatrikel
Anders Uppfeldt, anders.uppfeldt@uppsalamedhist.se tfn: 0708 – 36 15 46

Redaktör årsskriften
Jan Stålhammar, jan.stalhammar@uppsalamedhist.se tfn: 0705 – 78 28 68

Ledamöter
Lena Gunningberg, lena.gunningberg@uppsalamedhist.se tfn: 0739 – 87 68 26
Ing-Marie Munktell, ing-marie.munktell@uppsalamedhist.se tfn: 0704 – 25 05 47
Anna Stenkula, anna.stenkula@uu.se tfn: 0704 – 41 01 30
Krister Östlund, krister.ostlund@uppsalamedhist.se tfn: 0701 – 67 92 55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Planering – Föreläsningar och utflykter
Lena Gunningberg, lena.gunningberg@uppsalamedhist.se tfn: 073 – 987 68 26
Jan Stålhammar, jan.stalhammar@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 578 28 68

Redaktionskommitté – Årsskriften
Jan Stålhammar, redaktör, jan.stalhammar@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 578 28 68
Lars-Erik Appelgren, lars-erik.appelgren@slu.se  tfn: 070 – 538 15 69
Ing-Marie Munktell, ing-marie.munktell@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 425 05 47
Krister Östlund, krister.ostlund@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 167 92 55