Om oss

Uppsala Medicinhistoriska förening (UMF) bildades 1984 och föreningen är,  tillsammans med Uppsala universitet och Region Uppsala, huvudman för Stiftelsen för ett Medicinhistoriskt museum i Uppsala.

Föreningen anordnar sex medicinhistoriska föreläsningar varje år varav en högtidsföreläsning som ges till minne av Medicinhistoriska museets grundare Lars Thorén. Lars Thorén var professor i kirurgi och en av dem som var med och bildade den Medicinhistoriska föreningen 1984. Föreningen inbjuder årligen till en högtidsföreläsning till Lars Thoréns minne. Föreläsning ska ha anknytning till den medicinska utvecklingen i nutid eller historiskt.  

Föreläsningarna äger oftast rum på Uppsala medicinhistoriska museum där några av föreningens  medlemmarna även är engagerade, t.ex. som volontärer och guider. 

Föreningen inbjuder årligen till en dagsutflykt till självkostnadspris och ger ut en medicinhistorisk årsskrift. Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift på drygt 200 sidor, är fylld av intressanta artiklar om allehanda medicinhistoriska ämnen. Årsskriften utlämnas till medlemmarna i början av varje år.

Kontakt

Postadress

Uppsala Medicinhistoriska Förening
c/o Medicinhistoriska museet
Eva Lagerwalls väg 8
756 43 Uppsala 

Styrelsen representerar ämnesområden som medicin, farmakologi, vårdvetenskap och humaniora. Kontakta gärna någon av personerna nedan om du har idéer om föreningens verksamhet, önskemål och förslag till föreläsningar och utflykter eller om du vill bidra med en artikel i föreningens årsskrift.


Styrelse

Ordförande
Torsten Gordh, torsten.gordh@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 624 48 94

Sekreterare
Kerstin Rollman, kerstin.rollman@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 469 03 87

Skattmästare
Bertil Karlmark, bertil.karlmark@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 522 07 40

Medlemsmatrikel
Anders Uppfeldt, anders.uppfeldt@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 836 15 46

Redaktör årsskriften
Jan Stålhammar, jan.stalhammar@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 578 28 68

Ledamöter
Lena Gunningberg, lena.gunningberg@uppsalamedhist.se tfn: 073 – 987 68 26
Ing-Marie Munktell, ing-marie.munktell@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 425 05 47
Anna Stenkula, anna.stenkula@uu.se tfn: 070 – 883 80 37
Krister Östlund, krister.ostlund@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 167 92 55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Planering – Föreläsningar och utflykter
Lena Gunningberg, lena.gunningberg@uppsalamedhist.se tfn: 073 – 987 68 26
Jan Stålhammar, jan.stalhammar@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 578 28 68

Redaktionskommitté – Årsskriften
Jan Stålhammar, redaktör, jan.stalhammar@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 578 28 68
Lars-Erik Appelgren, lars-erik.appelgren@slu.se  tfn: 070 – 538 15 69
Ing-Marie Munktell, ing-marie.munktell@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 425 05 47
Krister Östlund, krister.ostlund@uppsalamedhist.se tfn: 070 – 167 92 55