Om oss

Uppsala Medicinhistoriska förening bildades 1984 och är en av huvudmännen i Stiftelsen för det Medicinhistoriska museet, som vi har ett nära samarbete med. Föreningens föreläsningar äger rum på museet och några av oss är även praktiskt engagerade vid museet, t ex som guider.

Vanligen hålls fyra föreläsningar per år. En av föreläsningarna under hösten är Lars Thoréns högtidsföreläsning, som anknyter till den medicinska utvecklingen nu och i gången tid. Vi anordnar också en kortare och en längre utflykt varje år. 

Vi ger ut Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift, fylld med intressanta artiklar om allehanda medicinhistoriska ämnen, som distribueras till föreningens medlemmar.

Kontakt

E-post

Skriv till oss!
umfuppsala@gmail.com

Postadress

Uppsala Medicinhistoriska Förening
c/o Medicinhistoriska museet
Eva Lagerwalls väg 8
756 43 Uppsala 


Ordförande

Torsten Gordh
Tel: 070-624 48 94
E-post: torsten.gordh@uppsalamedhist.se

Sekreterare

Kerstin Rollman
Tel: 070 – 469 03 87
E-post: kerstin.rollman@uppsalamedhist.se

Skattmästare

Skattmästare
Bertil Karlmark, 070-522 07 40
E-post: bertil.karlmark@uppsalamedhist.se