Linnés spår i nutiden – en föreläsning med Ann-Marie Landtblom

Den 20 mars föreläser Ann-Marie Landtblom om Carl von Linné som under 2020-talet har varit högst aktuell. Statyer av Linné skulle vältas med hänvisning till tidig rasism och svensk forskning intresserade sig för pro-koloniala drag i Linnés aktiviteter. Å andra sidan var Covid 19-pandemin med det drastiskt ökade intresset för infektionssjukdomars spridning en länk till Linnés förutseende arbeten om ”miasma” och malaria, liksom hans passion för folkhälsa. Han var inte minst en kultförklarad akademisk lärare som förnyade undervisningen, inte bara innehållsmässigt, utan även metodologiskt.
De modernaste pedagogiska metoderna och de viktigaste målen på Uppsala universitet kan speglas i Linnés lärargestalt.

Anne-Marie Landtblom är specialistläkare i neurologi och professor emeritus vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper vid Uppsala universitet. Tidigare ordförande för Östergötlands Medicinhistoriska Sällskap och har skrivit medicinhistoriska artiklar, t ex om Heliga Birgittas epilepsi, om Cécile Vogt och om Nazi-medicinsk MS-forskning. Hon har varit redaktör i den sjukvårdspolitiska tidskriften MFT/MOTPOL under tre decennier, och är under senare år engagerad i miljömedicinska aktiviteter, t ex som grundare för den multidisciplinära kursen UPRISE vid Uppsala universitet.