Vårutflykt till Ersta diakoni och museum

Den 24 maj avslutades vårterminens aktiviteter med en utflykt till Ersta diakoni och museum i Stockholm. Resan från Uppsala började med regn men vid ankomsten till Stockholm kunde lunch avnjutas utomhus med en magnifik utsikt över Stadsgårdskajen och Djurgården.

Efter lunch samlades deltagarna i Ersta kyrka för en presentation av Ersta diakonis historia från 1851 och om dess grundare Marie Cederschiöld. Grunden för Ersta diakoni var den utbedda misär och fattigdom som fanns i Stockholm vid den här tiden som följd av den snabba industrialiseringen. Den stora mängd människor som sökte sig till arbeten i Stockholm togs ur sina sammanhang och hamnade ofta i utanförskap och misär i staden. Inspiration till verksamheten fick Marie Cederschiöld när hon besökte Kaiserswerth Diakoni i Tyskland där hon vistades samtidigt med Florence Nightingale.

Ordet diakoni är grekiska för ”att tjäna” och avser en sjukvård präglad av kristen tro. Ersta diakoni låg först på Kungsholmen men flyttade 1864 till sin nuvarande plats och i den gamla malmgården från 1600-talet finns idag Ersta museum inrymt. Museet presenterar mycket stilfullt både verksamhetens sociala och medicinska sidor och diakonissornas livsvillkor.

Liksom lärarinnor, var diakonissor ett av de få yrken där en ogift kvinna kunde få en egen autonomi och inte vara satt under förmyndare. Det senare upphörde om kvinnan valde att gifta sig och hon var då också tvungen att lämna sitt yrke.

Efter en lyckad dag på Ersta, med presentationen av museet och Ersta diakonis verksamhet, återvände deltagarna till Uppsala fyllda av nya intryck.