Museet

Medicinhistoriska museet

Föreningen samverkar med Medicinhistoriska museet i Uppsala och många medlemmar är på olika sätt engagerade i museets verksamhet.

Årsskrift

Årsskrift

Sedan 2008 ger vi ut Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift som medlemmar erhåller utan kostnad.

Välkommen

Välkommen till Uppsala Medicinhistoriska förening!

Vi är en förening för dig med intresse för medicin- och vårdhistoria.
Vi anordnar föreläsningar, ger ut en årsskrift och arrangerar utflykter till spännande historiska platser.

previous arrow
next arrow

Nyheter


  • Föreläsning med Bo Sundqvist 22 februari
    Direkt efter föreningens årsmöte 22 februari ca: klockan 18:00, föreläser fysikern och professor emeritus Bo Sundqvist om astronomen Anders Celsius och hans strävan efter mätprecision.  […]
  • Vårens föreläsningar
    Föreningens onsdagsföreläsningar med efterföljande supé är tillbaka på Medicinhistoriska museet.  Vårens program har skickats ut till medlemmar, och du hittar det också under program här på föreningens webbplats.  […]
  • I väntan på att vårens föreläsningsserie publiceras vill vi…
    tacka alla våra medlemmar för visat intresse under det gångna året. Föreläsningarna och bussutflykten under året har lockat totalt mellan 3-400 deltagare och när föreningens […]