Museet

Medicinhistoriska museet

Föreningen samverkar med Medicinhistoriska museet i Uppsala och många medlemmar är på olika sätt engagerade i museets verksamhet.

Årsskrift

Årsskrift

Sedan 2008 ger vi ut Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift som medlemmar erhåller utan kostnad.

Välkommen

Välkommen till Uppsala Medicinhistoriska förening!

Vi är en förening för dig med intresse för medicin- och vårdhistoria.
Vi anordnar föreläsningar, ger ut en årsskrift och arrangerar utflykter till spännande historiska platser.

previous arrow
next arrow

Nyheter


  • Föreläsning med Gudrun Nyberg 26 april
    Formell utbildning av sjuksköterskor initierades i Sverige vid mitten av 1800-talet, först inom diakonin, sedan genom Röda korsets föregångare. Behovet av utbildning ökade parallellt med […]
  • Föreläsning med Urban Josefsson 22 mars
    Varmt välkommen till Medicinhistoriska museet onsdag den 22 mars klockan 18.00 då Urban Josefsson berättar om Medicinhistorieskrivningens historia. Medicinhistoria etablerades som en historisk specialitet i […]
  • Föreläsning med Bo Sundqvist 22 februari
    Direkt efter föreningens årsmöte 22 februari ca: klockan 18:00, föreläser fysikern och professor emeritus Bo Sundqvist om astronomen Anders Celsius och hans strävan efter mätprecision.  […]