Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift

Sedan 2008 ger Uppsala Medicinhistoriska förening ut en årsskrift som distribueras till föreningens medlemmar. I årsskriften finns information om föreningens och Medicinhistoriska museets verksamhet, men även artiklar och recensioner av böcker inom det medicinhistoriska området.

Sedan 2021 finns en förteckning i slutet av årsskriften över samtliga artiklar som publicerats, sorterade per författare och årsskrift.

Du kan ladda ned årsskrifterna som PDF längre ned på sidan.

Årsskrifter för nedladdning

Årsskrift 2023Kumulativt register 2008-2022
Uppsala läkareförenings historiaÅrsskrift 2022Årsskrift 2021Årsskrift 2020
Årsskrift 2019Årsskrift 2018Årsskrift 2017Årsskrift 2016
Årsskrift 2015Årsskrift 2014Årsskrift 2013Årsskrift 2012
Årsskrift 2011Årsskrift 2010Årsskrift 2009Årsskrift 2008

Redaktion och textbidrag

Redaktionsskommittén för årsskriften, under ledning av Jan Stålhammar, utgörs dessutom av Lars-Erik Appelgren, Ing-Marie Munktell och Krister Östlund.

Vill du bidra med en text till nästa årsskrift?

Kontakta Jan Stålhammar på jan.stalhammar@uppsalamedhist.se för författaranvisningar. 

Deadline för manus är 15 november, men kan tidigareläggas om antalet manus överstiger de som får plats i kommande årsskrift.