Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2022

Mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium för 2022 är docent Bertil Karlmark. Priset delades ut av regionfullmäktiges ordförande Erik Weiman i samband med föreningens årsmöte den 22 februari 2023.

Styrelsen för Uppsala medicinhistoriska förening nominerar docent Bertil Karlmark som mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium för 2022 med följande motivering:
Bertil Karlmark (född 1938), är legitimerad läkare och docent i fysiologi vid Uppsala universitet, och under sin yrkesaktiva tid en ledande gestalt inom området kliniska prövningar. Under de senaste 10 åren har han outtröttligt arbetat ideellt för att sprida kunskaper om och intresse för medicinens historia. Han är sedan länge en välkänd och uppskattad författare inom området, senast med boken ”Uppsalafysiologen – en 139-årig historia”, som utkom i år 2022. I boken skildras hur forskningen inom fysiologi vid Uppsala universitet har gestaltat sig under flera generationer av ledande forskare, hur institutionen kom till, och om de omständigheter som ledde fram till att den inte längre finns kvar. En viktig del av fysiologins historia dokumenteras och lyfts fram ut glömskan.

Han var också under många år huvudredaktör för den årsskrift som ges ut av Uppsala medicinhistoriska förening. Årsskriften ses nu som en av landets främsta inom sitt område, och Bertils många egna högklassiga artiklar om en mängd olika medicinhistoriska ämnen har starkt bidragit till det. Under lång tid har han även ansvarat för kassaförvaltningen för Uppsala medicinhistoriska förening.

Bertil Karlmark har också regelbundet hållit uppskattade föreläsningar om medicinens historia bland annat för studenter på den fristående universitetskursen Medicinens historia. Sedan många år är han dessutom en mycket omtyckt guide vid Medicinhistoriska museet och har i den egenskapen presenterat medicinhistorien för alla typer av besöksgrupper. Han har visat ett stort engagemang för utvecklingen av det Medicinhistoriska museet, med många initiativ som har förverkligats för att utveckla och förbättra verksamheten.
Bertil Karlmark har sedan länge varit en verklig stöttepelare inom den medicinhistoriska sfären i Uppsala, och hans aktivitet är ännu i full gång.
Vi kan inte tänka oss en mer välförtjänt mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2022.

Torsten Gordh, ordförande, Uppsala Medicinhistoriska förening, 
efter nomineringsbeslut i styrelsen.