Föreläsning med Urban Josefsson 22 mars

Varmt välkommen till Medicinhistoriska museet onsdag den 22 mars klockan 18.00 då Urban Josefsson berättar om Medicinhistorieskrivningens historia.

Medicinhistoria etablerades som en historisk specialitet i tyskspråkiga länder runt sekelskiftet 1900. Många intresserade sig dock för området långt innan dess och de första ansatserna att skriva medicinens historia ägde rum redan under antiken.
I föredraget följs medicinhistorieskrivningens framväxt och utveckling från antiken till vår egen tid. Ett tema som lyfts fram är de nära sambanden mellan medicinens historieskrivning och olika strömningar inom historieskrivningen i allmänhet.

Urban Josefsson disputerade 2002 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Därefter har han huvudsakligen varit verksam inom museivärlden, först vid Museum Gustavianum och sedan vid Medicinhistoriska museet, åren 2016–2022 som museichef.