Föreläsning med Bo Sundqvist 22 februari

Direkt efter föreningens årsmöte 22 februari ca: klockan 18:00, föreläser fysikern och professor emeritus Bo Sundqvist om astronomen Anders Celsius och hans strävan efter mätprecision. 

Bo Sundqvist var professor i jonfysik vid Uppsala universitet från 1986, och efter fyra år som dekanus vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten tillträdde han som rektor för Uppsala universitet 1997-2006. Bo Sundqvist disputerade 1973 med en avhandling om ”Tre-kroppar-problemet i kärnfysiken” och han har sedan slutet av 70-talet forskat kring masspektroskopi av makromolekyler, särskilt proteiner. 

Efter pensioneringen har han ägnat sig åt författarskap om sin hembygd, Lövånger och Västerbottenskusten, samt om vetenskapsmannen Anders Celsius. Astronomin handlade på Celsius tid i stor utsträckning om vad vi idag kallar geofysik och han var den förste som studerade landhöjningen kvantitativt. Celsius, landhöjningen och hembygden har knutit samman Sundqvists intressen de senaste åren.  

Bo Sundqvist, porträtt