Föreläsning med Gudrun Nyberg 26 april

Formell utbildning av sjuksköterskor initierades i Sverige vid mitten av 1800-talet, först inom diakonin, sedan genom Röda korsets föregångare. Behovet av utbildning ökade parallellt med medicinens utveckling. På 1880-talet blev Sophiahemmets skola en mönsterinrättning. Vid samma tid började de första kvinnliga läkarna utbildas. 

Föredraget, som bygger på författarens böcker Läkarinnor (2021) och Systrar (2022) skildrar detta halvsekel främst genom berättelser om pionjärerna. 

Gudrun Nyberg är författare och pensionerad läkare. Tidigare har hon bland annat skrivit två böcker baserade på Christofer Carlanders märkliga sjukjournaler 1793–1814 och en bok om medicinens utveckling under 1900-talet med fokus på Göteborg. Hon är ordförande i Medicinhistoriska föreningen i Göteborg.