Utflykt med guidning i Uppsala domkyrka 2 juni

Den 2 juni avslutades vårens program med en utflykt till Uppsala Domkyrka. 
Ett 30-tal personer hade samlats på domkyrkoplanen där Ing-Marie Munktell, tidigare chef på Gustavianum, inledde med att berätta om museum Gustavianum och om den anatomiska teatern och dess upphovsman Olof Rudbeck d. ä. 
Trots den kyliga försommarblåsten var det inte svårt för åhörarna att stanna kvar och lyssna till Ing-Maries kunniga redogörelse om Gustavianums historia. Museum Gustavianum, som är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad, från 1477, är stängt för renovering men beräknas öppna igen våren 2024. 

Väl inne i Domkyrkan tog Lars-Erik Appelgren över och bjöd på en sakkunnig guidning i det mäktiga kyrkorummet. Vi gick runt bland gravhällar, gravkor, tumbor, sarkofager och epitafier (minnestavlor) medan Lars-Erik berättade om personer som, på olika sätt, varit betydelsefulla inom medicinhistorien. I gravvalven under kyrkan vilar kända gestalter som Olof Rudbeck den äldre och Carl von Linné. Vi fick också stifta närmare bekantskap med Emanuel Swedenborgs insatser på medicinens område, bland annat ett mycket intressant tidigt arbete över nervernas funktioner och om Catharina Charlotta De Geer (f. Ribbing), som gjorde en stor pionjärinsats för anammandet och spridandet av koppympning. Vi besökte också Bönens kapell, som har ett altare som donerats till domkyrkan av Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem.

Förmiddagen avslutades med en gemensam lunch på Katedralkaféet.