Föreläsning med Christina Lindholm den 16 oktober

Den 16 oktober föreläser Christina Lindholm om Sårläkning i ett medicinhistoriskt perspektiv.  Föreläsningen ger glimtar av hur sårläkningskonsten utvecklats från det gamla Egypten till våra dagar. Det blir en tidsresa med blodiga förtecken där folkmedicinen utvecklas utifrån ”trial and error” och där vetenskapen i vissa delar hunnit ikapp folktron. Honung i sår och fluglarver? Vad vet vi idag?
De stora krigens betydelse för sårläkekonsten berörs, liksom utvecklingen av synen på sårläkning.

Christina Lindholm är Leg. sjuksköterska, Medicine doktor och professor emerita. Hon har forskat kring sår och sårläkning och disputerade 1993 på en avhandling om bensår vid Lunds Universitet. Christina har skrivit flera läroböcker om sår som översatts till nordiska språk. Den senaste SÅR (Studentlitteratur 2018) revideras för närvarande.
Christina har arbetat som sjuksköterska i många år. Efter disputationen som klinisk lektor, vårdutvecklingschef (Akademiska sjukhuset) och vårdforskningschef (Karolinska Universitetssjukhuset). Hon fick Sveriges första professur i klinisk omvårdnad vid Högskolan, Kristianstad, och arbetade efter pensionen som senior professor vid Sophiahemmets Högskola och Röda Korsets Högskola.

Christina, som är historiskt och botaniskt intresserad, har fördjupat sig i sårläkningens historia bland annat med anknytning till folkmedicin.