Utflykt till Väddö 2018

Uppsala medicinhistoriska förening anordnar varje vår en utflykt med medicinhistorisk anknytning. En solig och varm 4 maj 2018 reste vi i medicinprofessor Lars Robergs (1664-1742) fotspår till Väddö. Robergs egen resa företogs redan 1712, då han tillsammans med några vänner besökte Väddö. Under resan förde han anteckningar där han beskrev vägen de färdades och gjorde noteringar om människors levnadsförhållanden, fiskar, stenar och natur.

UMF:s reseplanerare och ciceron Lars Oreland hade lagt rutten så nära Robergs egentliga färdväg som möjligt och kunde visa oss platser som Roberg beskrivit: kvarnar, värdshus, vadställen, utsiktsplatser. Ännu kan många spår av 1700-talets landskap identiferas. Vid Falebro, där Roberg och andra resenärer mellan Stockholm och Uppsala passerade över Sävjaån, stannade vi till ett slag. Vid brofästet står ett imponerande gammalt askträd som Robergs elev Linné sägs ha planterat i syfte att markera bron på håll. Vi besökte även Roslagens sjöfartsmuseum där en sakkunnig guide visade och berättade om Roslagen som centrum för sjöfart under århundraden, om båtbyggnad och livet till havs. Kaffe serverades på Finsta Livs & servering och lunchen på Edblad.

Mätta, glada och fyllda av intryck återvände vi till Uppsala framåt aftonen.