Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2023

Vi har glädjen att presentera Urban Örneholm – filosofie doktor i latin, legitimerad sjuksköterska och 2023 års mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium efter ett förslag från Uppsala medicinhistoriska förenings styrelse.

Motiveringen lyder:

Urban Örneholm har, för det mesta helt ideellt, gjort betydelsefulla och unika insatser genom sina översättningar från latin av ett flertal viktiga medicinhistoriska verk. Flera akademiska avhandlingar, många av dem från Uppsala, har för första gången genom Örneholms insatser gjorts tillgängliga på svenska (och i några fall på engelska), vilket är av oskattbart värde.

Örneholm har en imponerande meritlista vad gäller översättningar från latin, däribland:
–  Four eighteenth-century medical dissertations under the presidency of Nils Rosén Urban
    Örneholm (ed. and transl.). (Avhandling, Uppsala universitet, 2003).
–  Observationer rörande vattuminskningen i Bottenviken av Samuel Chydenius (2013).
–  Olof Rudbeck av Per Daniel Amadeus Atterbom (2013).
–  Om vattusot av Johannes Chesnecopherus (Basel, 1608). Översättning av Urban Örneholm,
    2013.
–  Hur blir man läkare? (en milt ironisk text av Nils Rosén von Rosenstein). Översatt och
   kommenterad av Urban Örneholm 2014.
–  Den egyptiska mumien. En dissertation under Johan Jacob von Döbeln, översatt och kommenterad av Urban Örneholm och Krister Östlund 2017.
–  Johannes Franckenius: Botanologia(2018). Urban Örneholm, Inger Larsson.

På senare tid har Örneholm också översatt De ruptura cordis – sannolikt världens första beskrivning av en hjärtinfarkt – samt Olof Jacob Ekmans avhandling från 1788 (Uppsala Universitet),Descriptio et casus aliquot osteomalaciae [Beskrivning av fall av benvävnadsuppmjukning]. Det är världens första beskrivning av denna svåra ärftliga sjukdom.

Örneholm har dessutom hjälpt många andra författare med latinska översättningar, t.ex. Peregrinatio medicia (2019) av Bo S Lindberg.

Örneholm är bosatt i Uppsala och är fil. dr. i latin, men arbetar heltid som sjuksköterska. Översättningarna har han gjort på lediga stunder, oegennyttigt, ofta helt utan ekonomisk ersättning. Det handlar om en stor och viktig insats för området medicinhistoria.

Urban Örneholm är en mycket värdig mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2023. Stipendiet, 20 000 kr och en blomsterhyllning, utdelas under högtidliga former av företrädare för Region Uppsala vid Uppsala medicinhistoriska förenings årsmöte den 28 februari på Medicinhistoriska museet.

Via länken kan du ta reda på mer om Uppsala Medicinhistoriska museum och dess verksamhet https://www.uu.se/medicinhistoriska-museet/