Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2020

Lars Oreland

2021 års mottagare av Region Uppsals medicinhistoriska stipendium är Lars Oreland – professor emeritus i farmakologi och tidigare ordförande för både Medicinhistoriska föreningen och Medicinhistoriska museet. Han belönades av Regionen ”för att under många år ha utfört ett mycket betydelsefullt arbete med att sprida kunskaper om medicinens historia”. Vi vill från museet framföra våra hjärtliga gratulationer till en mycket värdig mottagare av stipendiet!

Ett vanligt år delas stipendiet ut vid Uppsala medicinhistoriska förenings årsmöte, men eftersom det i år ägde rum ditigalt skedde utdelningen den här gången med en förinspelad ceremoni. Föreningens ordförande Torsten Gordh, regionfullmäktiges ordförande Erik Weiman och mottagaren Lars Oreland hade i förväg träffats på Medicinhistoriska museet, där stipendiet utdelades på coronasäkert avstånd vid en ceremoni som filmades och sedan sändes under årsmötet.

Från vänster: Torsten Gordh, Erik Weiman och Lars Oreland.