I väntan på att vårens föreläsningsserie publiceras vill vi…

tacka alla våra medlemmar för visat intresse under det gångna året.
Föreläsningarna och bussutflykten under året har lockat totalt mellan 3-400 deltagare och när föreningens supéer i anslutning till föreläsningarna kom igång igen efter pandemin blev de snabbt fullbokade.

Väl mött igen nästa år!

Julfirande på Akademiska sjukhuset, 1920-tal. Elisabet Dillners samling, Medicinhistoriska museet i Uppsala.