Föreläsning med Karin Norlén 26 oktober

Onsdag 26 oktober kl 18.00

Karin Norlén
Att lyckas som kvinna, läkare, ledare på ett
patriarkaliskt, hierarkiskt och akademiskt sjukhus.

Plats: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala
Karin Norlén
Karin Norlén föreläser den 26 oktober

Karin Norlén kommer att berätta utifrån ett långt yrkesliv, där jämställdhet inte varit en självklarhet. Föreläsningen kommer att skildra en resa i jämställdhetens land från ”fruar, fröknar och kandidater” till Norlénrummet.

Karin Norlén blev efter studier i Uppsala legitimerad läkare 1970 och började samma år som underläkare vid Gävle lasarett. 1972 anställdes hon vid Akademiska sjukhuset och blev 1976 specialist i anestesi- och intensivvård.

Sedan 1998 har Karin haft flera chefsuppdrag, bl.a. som chefsläkare och som chef för kirurg- och psykiatridivisionerna. Under sin 40 år vid Akademiska sjukhuset har Karin betytt mycket för utvecklingen av psykiatrisk och somatisk verksamhet såväl som för jämställdhet och kvinnliga läkares arbetsmiljö och löner. Sedan pensionering 2012 och till 2021 arbetade hon i region Gävleborg bl.a. som läkarchef på Internmedicin. I september i år tillträdde Karin som t.f. chef vid Uppsala medicinhistoriska museum.

Efter föredraget inbjuds till en enklare supé.
Deltagarantalet till supén är maximerat till 40 personer så det är ”först till kvarn” som gäller. Anmäl dig genom att swisha 125 kronor till 123 081 42 44 och ange ”supé” i meddelanderaden. Sista anmälningsdag är den 21 oktober.
Vid frågor kontakta uppfeldtanders42@gmail.com 0708-36 15 46